JURIDISCH - COPYRIGHT INFORMATIE
www.deodata.be

 

 

Bezoekers van deze site erkennen dat zij onderstaande bepalingen hebben gelezen en zich hiermee akkoord verklaren.

 

DE DRAAGWIJDTE VAN DE INFORMATIE DIE DEZE SITE BEVAT

 

 • DEODATA.BE is een persoonlijke website die het leven van ex-kloosterlinge en eeuwelinge Antonia Nouwens omschrijft.

 • DEODATA.BE is een privé-initiatief dat ontstaan is vanuit een mantelzorgfunctie en een jarenlange vriendschapsrelatie.

 • DEODATA.BE bestaat volledig met toestemming, vertrouwen, medewerking en continu overleg van en tussen Antonia Nouwens en haar vertegenwoordiger, zaakgelastigde en vertrouwenspersoon.

 • DEODATA.BE wil bijdragen om informatie aangaande Antonia Nouwens als persoon toegankelijker te maken, maar ook om als indicatieve illustratie dienstig te zijn bij het thema ouderlingenzorg.

 • DEODATA.BE spant zich volgens beschikbare mogelijkheden in om relevante en juiste informatie te geven en om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Evenwel kan er niet uitgesloten worden dat er mogelijk bepaalde gegevens niet volledig, niet nauwkeurig of niet bijgewerkt zouden zijn.

 • De gegevens DEODATA.BE zijn niet noodzakelijk een weergave van een officieel goedgekeurde tekst of bron en kunnen evenzo persoonlijke ervaringen of interpretaties reflecteren.

 • De website DEODATA.BE brengt ook links met andere sites tot stand.

 

AUTEURSRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 
 • Tenzij anders aangegeven, kan je de informatie op deze site vrij en kosteloos raadplegen. Je kan ze downloaden en kopiëren voor persoonlijk, niet commercieel gebruik op voorwaarde dat je daarbij duidelijk de bron vermeldt. Voor de reproductie of het gebruik van multimediabestanden (geluid, film, beelden, software) is altijd een voorafgaande toestemming vereist. Wat het auteursrecht van gegevens van gelinkte sites betreft, zijn de regels, opgelegd door de eigenaars van die sites, van toepassing.

 • Alle rechten over de inhoud en de lay-out van deze site, zoals foto's, teksten, logo's, slogans, handelsnamen,… zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten.

 • DEODATA.BE  behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar site.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

Door te surfen op deze site stemt u in met hierna volgende aansprakelijkheidsbeperking. DEODATA.BE kan in die gevallen evenmin financieel aangesproken worden.

 • DEODATA.BE is niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van achterhaalde, onjuiste, onvolledige informatie of voor het ontbreken van informatie. Aan de informatie op deze site kan geen rechtskracht ontleend worden.

 • DEODATA.BE is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere sites waarnaar gelinkt wordt.

 • DEODATA.BE is niet aansprakelijk indien u de informatie aanwendt in strijd met deze regels en andere wettelijke bepalingen.

 
 

 

website stats