eeuwfeest in de marge...
MET DANK AAN

 

 

 

met speciale dank aan:

 

Zuster Dymphna (92), ex-collega medezuster van Tonia, die nog steeds verblijft in een vestiging van de kloosterorde te Marseille en na enkele rechtstreekse telefonische contacten ons haar toelating om aanwezig te zijn op het eeuwfeest, met veel vreugde kenbaar maakte. Helemaal in haar eentje kwam zuster Dymphna overvliegen vanuit Marseille...

 

Harrie Voet, mijn vriend en professionele kalligraaf uit Genk, die verschillende avonden met schrijfgerei op bezoek kwam om urenlang te schrijven aan affiches en omslagen van genodigden van Tonia's eeuwfeest. Dankzij Harrie kunnen we ook fotootjes en filmpjes van het eeuwfeest bekijken op deze website. Heb je interesse aangaande Harrie's kalligrafische discipline, neem dan een kijkje op kalosgrafein.

 

Monik Bouve, mijn oud-etalagiste uit Leopoldsburg,  die allerlei decoratiemateriaal ter beschikking stelde en o.a.  8 bananendozen en kerkstoelen van haar zolder wilde halen (en daarna weer opbergen), inclusief de metalen constructie ter bevestiging van het info- en fotopaneel. Hartelijk dank Monik voor uw sympathieke inzet!

 

Bart Verschelde & Martine Strijbos, huisartsen van Tonia, die volkomen in de lijn van hun eenvoud, menselijke en respectvolle benadering van Tonia, aanwezig wilden zijn bij haar viering.
Wij zijn er ten volle van overtuigd dat, sinds zowel de medische als persoonlijke benadering van Bart & Martine een feit kon worden, Tonia's welbehagen er beduidend op vooruit kon gaan.

 

Lieve Reekmans, bakkerij Reekmans-Jacobs, die Tonia o.a. als vroegere klant kende en steeds een gevoel van vriendschap en interesse voor Tonia koesterde. Ondanks haar uiterst beperkte tijd en praktische beperkingen zorgde Lieve er toch voor om aanwezig te kunnen zijn op Tonia's eeuwfeest.

 

Jules Vaes, mijn handige buurman, die steeds bereid was om technisch advies aangaande praktische items te verstrekken of benodigdheden aan te reiken. Ook bedankt Jules voor de doe-het-zelf lessen tijdens de afgelopen zomer!

 

Riet van Roy, dochter van Tonia's zus Drieka, die in onomwonden bewoordingen haar steun en waardering betuigde en waardevol advies verstreek. Fijn om je te leren kennen Riet en wij verheugen ons op uw nakend bezoek in januari!.

 

Ria Grimm, dochter van Tonia's broer Hubert, die met haar telefoontjes en bezoek op 27/10/2007 duidelijk haar bereidwillige betrokkenheid met de voorbereidingen van het eeuwfeest heeft onderschreven. Dank je Ria.

 

Sjef & Mien Bierings-Visser, voor hun buitengewoon openhartig en warm gesprek, hun lieve mail en het doorsturen van fotootjes.

 

Peter Costermans, correspondent dagblad HBVL, die in een aangename samenspraak de krantenartikels verzorgde aangaande Tonia's eeuwfeest en haar ontmoeting met Helena.

 

Gunter Vanacken,kok Aramark-keueken, die extra zorg besteedde aan de hapjes, de superheerlijke verjaardagstaart en zorgde voor eenduidige prijsoffertes.

 

medebewoonster Dina, die spontaan en eigenhandig onder de medebewoners een collecte organiseerde om Tonia een geschenk te kopen. Dat werd een mooie bedsprei met bijpassende kussentjes.

 

een aantal medewerkers/personeelsleden van Vinkenhof, die oprecht gemotiveerd en met bezieling meewerkten aan de voorbereidingen... Daarbij gaat ook onze speciale dank naar Rosette die met een buitengewone inzet en gevoel voor esthetiek een feeŽrieke sfeer in de inkomhal kon realiseren. Tot onze grote spijt zou daar geen enkele foto van bestaan...

 

aanwezigen op het eeuwfeest, die hun waardering en dank uitspraken.

 

 

met gemengde gevoelens t.o.v:

 

OCMW-voorzitter Guido Bulen, die op de vooravond van het eeuwfeest zich kinderlijk in zijn 'autoriteit' wilde erkend zien door plots, halsstarrig en zonder enige zinnige reden te stellen, dat de feestzaal om 19:00 uur diende afgesloten te worden en aldus de nog aanwezige genodigden maar naar huis dienden gestuurd. Nochtans werden alle kosten, inclusief personeel en verteer (na de officiŽle receptie en vanaf 17:00 uur) door ons privť gedragen, volgens afspraak. Een noodgedwongen vraag om tussenkomst van burgemeester Yzermans kon de gemoederen niet meteen bedaren, maar leidde de volgende dag tenslotte toch tot een 'meer soepele opstelling'.
Alvast voor ons een leerschool, om bij zulke gelegenheden een andere en onafhankelijke (feest)locatie te kiezen en dhr.
Bulen zijn toespraak, waarbij hij Tonia's 100-jarige leeftijd linkt aan de goede zorgen in Vinkenhof, elders te laten houden.

Met deze 'goede zorgen van Vinkenhof' lijkt Bulen overigens weinig voeling en blijkbaar geen weet te hebben van het feit dat, enkel gebaseerd op een naar ons oordeel volstrekt irreŽel 'medisch' verslag van Tonia's hoofdverpleger Lijnen op 7/04/2004, men Tonia al bijna 4 jaar geleden (!) naar een gesloten afdeling voor zwaar dementerenden wilde overplaatsen, zogenaamd wegens 'zover afgegleden in haar dementie...' .
Slechts via een zwaar protest als vertegenwoordiger en wat later een andere keuze van een ongebonden en integere huisarts dr. Verschelde, kon deze wreedheid vermeden worden. Dit gegeven zorgde voor een ernstige verstoring in het vertrouwen t.o.v. deze hoofdverpleger en de werking van het rusthuis. Indien deze mutatie effectief had plaatsgevonden, zou Tonia nooit haar eeuwfeest hebben kunnen vieren....

 

OCMW-secretaris Marc Doumen, die daags na onze derde vergadering op 26/10/07, ter voorbereiding van Tonia's eeuwfeest en in aanwezigheid van dhr.  F. Cluyssen (directeur Vinkenhof), ons telefonisch contacteerde en de reeds gemaakte afspraken van de dag voordien opnieuw in vraag stelde. Daarbij wenste Doumen graag nog eens duidelijk te maken, dat de bevoegdheid van het OCMW deze van directeur Cluyssen overschreed.

 

de 'officiŽle' uitnodiging van het OCMW, die dateert van 20/09/2007 en ondertekend door dhr. Doumen en Bulen. In deze overigens slordig gekopieerde uitnodiging werd de naam van vorige eeuwelinge Jozefa niet eens vervangen door Antonia. Een foutje kan natuurlijk altijd, maar dat deze  mistake een maand later tijdens onze vergadering op 26/10/2007 nog door niemand bleek opgemerkt, getuigt enkel van de routinematigheid en onpersoonlijke benadering, die er aan dergelijke gebeurtenissen of evenementen wordt toebedeeld.

 

Henri Lynen, hoofdverpleger op Tonia's afdeling, die eigengereid en zonder enig overleg wilde bepalen wat de bestemming diende te zijn van het resterend tegoed (105 EUR van totaal 180 EUR) van de geldinzameling, die door de medebewoners van Tonia werd bijeengebracht om haar een geschenk te kopen t.a.v. haar eeuwfeest. Nadat meerdere bewoners ons hun ongenoegen daarover kenbaar maakten en we ook ons bezwaar aangaande officieel aankaartte, werd na veel hommeles het resterend bedrag uiteindelijk terug ter beschikking gesteld van Tonia.

 

Jos Boucqaert, rector Vinkenhof, waar we voorafgaandelijk aan het eeuwfeest urenlange gesprekken mee voerden om de eucharistie tot een bijzondere viering te maken, maar die op de vooravond van Tonia's eeuwfeest omstreeks 19:30 uur ons plots te kennen gaf, dat hij om 'dringende redenen' de volgende dag niet aanwezig zou zijn...

 

'verzorgster kapel', naam onbekend maar een uiterst onredelijke en tirannieke dame, die even voor de aanvang van de eucharistieviering voor zware ergernis zorgde. Pogend haar geldingsdrang te verschuilen achter het feit dat "teksten in de kerk door het bisdom verboden zijn"  en zich gedragend alsof de kapel haar hoogsteigen interieur betrof, verbood zij ons bijna manu militari om de kaligrafische affiche 'Tonia 100' te bevestigen aan het altaar. Gezien het tijdstip geen ruimte kon bieden voor verdere confrontatie, bevestigden wij even later bij haar afwezigheid toch deze affiche. Pater Fons bleek daar overigens geen enkel probleem rond te maken...

 

een buurvrouw, die als gast op het eeuwfeest aanwezig was en als zowat enig commentaar in vraag stelde, "of het nodig was dat ik mezelf (lees: Herman) zo in de kijker diende te plaatsen tijdens het eeuwfeest". Hierbij doelend op een tekstfragment van mijn toespraak waarbij ik stel: "... samen met mijn vrouw Hildegard, als vriend, vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger waakzaam Tonia's belangen te blijven behartigen..."
Dat diezelfde buurvrouw (die overigens weinig met Tonia te maken heeft) zichzelf in de kijker plaatste door op eigen houtje en zonder enig overleg foto's met artikel (dat overigens incorrecte gegevens bevat) in een parochieblad te laten plaatsen, ervaren wij als ongepast.
Alvast leuker ware geweest, om dat even te overleggen aan de overkant van de straat :-)

 

 

website stats
 

juridisch