WELKOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste relatie,
Beste bezoeker van deze website,

 

eeuwfeest

Op 13 november 2007 vierden wij de 100ste verjaardag van Antonia Nouwens. Ook in onze huidige samenleving waarbij de levensverwachting blijft stijgen, is een eeuwfeest nog steeds een speciale gebeurtenis en we verheugden er ons dan ook op, om deze dag voor Tonia bijzonder te maken. Haar viering verschafte Tonia een uitzonderlijke voldoening en zij omschreef het als een van de mooiste dagen uit haar leven, waardoor het opzet volledig geslaagd is.
Wij, en vooral Tonia, danken dan ook iedereen van harte voor zijn/haar aanwezigheid, de leuke wenskaarten of andere attenties. En hen, die door hun oprechte bekommernis of inzet bijdroegen tot het welslagen van haar viering.
 

website

Zowel tijdens als na het eeuwfeest werd meermaals gevraagd om foto’s, teksten of andere gegevens die aan dit feest of aan Tonia verwant zijn. De intentie om daaraan tegemoet te komen, nog even de herinnering aan Tonia’s eeuwfeest voor de geest (en ogen) te brengen, maar vooral ook om een gebundelde en blijvende herinnering voor Tonia zelf samen te stellen, vormde de aanleiding om deze website boven de doopvont te houden. En op de pagina's Tonia Vandaag, die frequent geüpdate zullen worden, kan je via verslagjes allerlei weetjes, leuke anekdotes of meer ernstige belevenissen uit het dagelijkse leven van Tonia en haar directe leefomgeving vernemen. Toevoegingen aan de website gebeuren in nauw overleg en samenwerking met Tonia en haar belevingen worden zo getrouw mogelijk weergeven, met haar eigen woorden. Buiten informatieve gegevens zal deze website zal dan ook een unieke en boeiende getuigenis vormen van de levenswandel van deze bijzondere hoogbejaarde dame, met zowel vreugdevolle als meer treurige gebeurtenissen.
En welke domeinnaam kon daarbij meer aangewezen zijn dan Tonia's kloosternaam Deodata, waarmee ze 52 jaar lang werd aangesproken? Wij heten u van harte welkom om op deze website
www.deodata.be een kijkje te nemen, waar u volgens eigen interesse foto’s of andere gegevens voor persoonlijk gebruik kan downloaden.
 

geheugensteuntje

Zeker nu Tonia's geheugen begint na te laten, vormen de zichtbare herinneringen op haar website voor haarzelf als geheugensteun een belangrijk houvast. Een inzage van haar eigen levensverhaal met foto's en videofragmenten, vergroot haar zelfvertrouwen, helpt haar om zichzelf beter te begrijpen en bevordert de communiceren met de buitenwereld. Via haar website houdt Tonia voeling met de rode draad uit haar leven en ziet ze sneller de samenhang. Bovendien helpt praten over vroeger dat Tonia haar identiteit makkelijker bewaart en kan koesteren. Want, zo blijkt uit geheugenonderzoek, zou het zeven keer moeilijker zijn om zich iets spontaan te herinneren, dan iets te herkennen dat door een ander wordt verteld of aangereikt.

 

van bijna vergeten hoogbejaarde op weg naar bekende eeuwelinge in Limburg...

Na 52 jaar kloosterleven is haast elke vorm van sociaal contact voor Tonia een vorm van genieten. Van naaste familieleden zoals Tonia's twaalf broers en zussen is begrijpelijk niemand meer in leven. Maar sinds haar eeuwfeest en het in leven roepen van www.deodata.be, konden heel wat (achter)neven en (achter)nichten die Tonia zelfs 30 tot 40 jaar niet meer gezien hadden, haar opnieuw leren kennen. Ook talrijke krantenpublicaties maken dat zowat elke publieke uitstap met Tonia spontaan leidt tot begroetingen en leeftijdsfelicitaties van degenen die haar herkennen. Attenties die Tonia zich met zichtbaar genoegen en trots laat welgevallen...

 

Wij wensen de bezoekers van deodata.be veel lees-, kijk-, en luisterplezier...

Antonia, Herman & Hildegard
 

 

 

 

website stats

juridisch